Här kan du enkelt se och skriva ut din egen tömningskalender.
Ange din adress i sökfältet nedan. Kom ihåg att det är adressen där sopkärlen finns som du ska ange.
Om du exempelvis vill se tömningskalendern för din fritidsfastighet ska du alltså ange fritidsfastighetens adress
i sökfältet, inte din bostads- eller fakturaadress.
När du skriver i sökfältet kommer du automatisk få förslag på adresser som passar in på det du skriver, dock måste du skriva minst 3 tecken innan förslagen visas. Får du många förslag kan du skriva mer av din adress.
Ju mer du skriver desto färre och mer exakta blir förslagen. Ingen skillnad görs på stora och små bokstäver.
Från årsskiftet får många hushåll ändrade tömningsdagar.
För de permanenthushåll där tidsintervallet mellan den nya hämtningsdagen och den gamla hämtningsdagen är längre än 3 dagar kommer en gratis extratömning att göras. Dessa extratömningar kommer att göras ca 14 dagar (för Kärl1) och ca 4 veckor (för Kärl 2) efter sista tömningen för år 2019.

Låt ditt kärl stå framme eller synligt på tomten. Extratömningen syns INTE i Tömningskalendern.
Tömningskalender - Här söker du efter din adress.
Tänk på att du måste klicka på adressen i förslagen för att välja den. "Visa kalender" aktiveras när du valt en adress. Tips! Om din adress har ett långt namn kan du prova med bara en del av namnet, eller t.ex. bara ditt postlådenr.
Visa kalender Visa kalender
Indecta Online Kalender Ver: 2020.1 Uppdateras varje nattCopyright © 2011-2020 Indecta AB